Βιογραφικό

Τάσιος Νικόλαος MD

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ο Τάσιος Νικόλαος είναι Ορθοπαιδικός – Ορθοπαιδικός Χειρουργός με ιδιωτικό ιατρείο στην Γλυφάδα.

Είναι πτυχιούχος Ιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στην Ορθοπαιδική στην Ορθοπαιδική Κλινική – Tμήμα Άκρας Χειρός στο Ασκληπιείο Βούλας.

Εργάστηκε στα πλαίσια μετεκπαίδευσης (Fellowship) ως Ορθοπαιδικός Χειρουργός στην Ορθοπαιδική Κλινική – Τμήμα Παθήσεων Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βρυξελλών ‘Erasme’.

Στο ιατρείο του αναλαμβάνει περιστατικά που άπτονται όλου του φάσματος της ορθοπαιδικής – ορθοπαιδικής χειρουργικής, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι εξειδικεύεται στην τραυματολογία, στις αθλητικές κακώσεις και στην αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος.

 

Βιογραφικό

   Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2009

  Ειδικεύτηκε στην Ε’ Ορθοπαιδική κλινική-τμήμα άκρας χειρός του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας 2014-2018

  Απόκτησε τίτλο ειδικότητας ‘Ορθοπαιδική και Τραυματολογία’ 2018

  Εργάστηκε ως Ειδικευμένος Ορθοπαιδικός σε παράταση στο Γενικό Νοσοκομείο ‘Ασκληπιείο Βούλας’ 2018-2020

  Εργάστηκε, στα πλαίσια μετεκπαίδευσης (fellowship), στο τμήμα παθήσεων γόνατος και αθλητικών κακώσεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Βρυξελλών ‘Hôpital Erasme’

2020-2021

  Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Γλυφάδα και συνεργάζεται με το ‘Mediterraneo Hospital’ 2021-σήμερα

  Είναι μέλος του ιατρικού συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθλητικών Κακώσεων (ESSKA) και της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ).Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Γλυφάδα και συνεργάζεται με το ‘Mediterraneo Hospital’ 2021-σήμερα